Coachplan

Als je de keuze maakt mij als sparringpartner in te zetten, zet ik tijdens het eerste gesprek de feiten op een rij. Met alles er op en eraan. We verkennen de situatie zoals die nu feitelijk is en ook de effecten daarvan op jou en je functioneren. Bijvoorbeeld: ‘ik voel me onzeker in een bepaalde situatie’; ‘ik slaap slecht’; ‘ik kan geen nee zeggen’; ‘ik werk hard, maar zonder voldoende resultaat’; ‘mijn afdeling of bedrijf functioneert niet’ of ‘ik twijfel al te lang over een belangrijke keuze’. De duur van het coachtraject stellen we samen vast op basis van het beschikbare budget en antwoord op de vraag: Met hoe weinig kun je toe?

In het geval dat er naast jou als de coachee een andere opdrachtgever is, wordt die ook betrokken bij het vaststellen van de doelen en de coachvraag en bij de wijze van terugkoppeling van voortgang. Dit biedt tegelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat. De coachgesprekken zelf zijn uiteraard volledig vertrouwelijk. Dit alles leggen we vast in het z.g. coachplan, onze route naar het doel.

Keuzes
In de daarop volgende gesprekken stellen we vast wat al goed is en wat al wel goed werkt. Vaak is dat meer dan je denkt. Tegelijk gaan we aan de slag met het nemen van de noodzakelijke besluiten in de richting van je doel. Hierbij kijken we ook naar de omgevingsfactoren: ‘Wat is haalbaar op dit moment, onder de huidige omstandigheden? Wat zijn de consequenties van de verschillende scenario’s?’ We stellen de prioriteiten vast: ‘Wat is belangrijk en wat minder? Wat moet nu, direct en wat kan later?’ In heel lastige situaties, waarbij het er op aan komt, ga ik naast je staan, loop ik even met je mee. Je staat er dan niet alleen voor.

Einddoel
Het uiteindelijk doel is het maken van de transitie: van oud denken naar nieuw denken. Oude gewoonten en patronen lossen op in nieuw gedrag. Dit sluit aan bij jezelf, jouw waarden, jouw dromen en jouw levensstijl. En het sluit aan bij de omgeving en mensen waarmee je in verbinding wilt zijn. Thuis en in je werk. Ik nodig mensen uit zicht te verhouden met hun omgeving, zet ze op het goede been, geef ze zelfvertrouwen en energie. Wat vergroeid is snoeien we en geleiden we, tot het weer z’n natuurlijke vorm heeft.

Resultaat
Het resultaat is vrijheid! Vrijheid om te zijn wie je ten diepste bent. Thuiskomen in de ervaring dat je zo veel meer bent dan je gedachten, overtuigingen en je emoties. In het vertrouwen dat je zo van betekenis bent voor jezelf en voor anderen. Met de energie en het plezier om het ook waar te maken.