Jankverhaal.nl

Leven met een Jankverhaal.

Ondanks mijn professionele succes, bleef persoonlijk geluk voor mij lange tijd ongrijpbaar. Ik ben zeker niet de enige die in die zoektocht verkeert. Talloze hardwerkende ondernemers, intelligente bestuurders, executives en andere succesvolle mensen ervaren in hun positie liever geen intense gemoedsbewegingen of negatieve gevoelens. Ze hebben geen tijd, denken dat het later wel komt, beschouwen succes als een keuze, accepteren het leven als een lastig feit, dragen verantwoordelijkheid voor hun werk en medewerkers en voelen zich soms eenzaam. Als jij je hierin herkent, bevind je je in goed gezelschap. Ook ik, met alle kansen en zonder reden tot klagen, vraag me af: kan ik niet gewoon gelukkig zijn?

Geluk is een veelzijdig begrip en betekent voor iedereen iets anders. Voor mij draait het om erbij horen zonder voorwaarden. Het gaat om verbinding voelen met het gezin waarin ik geboren ben en later met mijn klasgenoten op school. Nog weer later, het samen optrekken met vrienden en genieten van leuke activiteiten. Het leek me niet te hoog gegrepen. Toch bleek het niet vanzelfsprekend.

Lees meer